Συνέντευξη με τον Γιάννη Σπιλάνη, Απρίλιος 2024 | Με οικοδεσπότη τον Νικόλα Στεφάνου

Ο Γιάννης Σπιλάνης είναι διευθυντής τόσο του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου όσο και του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, οργανισμών που υπάγονται στην ομπρέλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και αποτελούν μέρος του Παγκόσμιου Δικτύου Παρατηρητηρίων Βιώσιμου Τουρισμού.

Πρόσφατα συμμετείχε σε διημερίδα στην Πάρο στις 13 και 14 Απριλίου 2024, με τίτλο "Στρατηγικές μετάβασης προς ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης για την Πάρο και τις Κυκλάδες".

Σε αυτή τη σύντομη συνέντευξη, υπογραμμίζει τη σύγκρουση μεταξύ των ευρέων κυβερνητικών πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων και την ενθάρρυνση οικονομιών κλίμακας, και της ουσίας και της ταυτότητας των Κυκλάδων, οι οποίες βασίζονται εγγενώς σε μικρότερες κλίμακες και περιορισμένους πόρους.

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ωστόσο, αυτή η μοναδική ταυτότητα είναι το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Κυκλάδων, και η υπονόμευσή της θα ωθήσει τα νησιά σε μια προκλητική τυποποιημένη παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά.

Ο καθηγητής Σπιλάνης προειδοποιεί ότι η συνέχιση της υφιστάμενης στρατηγικής "business as usual" θα οδηγήσει τις τοπικές κοινωνίες σε αδιέξοδο. Ζητά την κριτική επανεκτίμηση και την αλλαγή αυτής της αναπτυξιακής προσέγγισης πριν να είναι πολύ αργά. Πιστεύει ότι το κρίσιμο βήμα είναι να πειστούν οι τοπικές κοινωνίες ότι η διατήρηση της τρέχουσας πορείας σημαίνει ότι χάνουν τα πάντα γι' αυτές, ενώ μια αλλαγή στρατηγικής θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά κέρδη. Είναι απαραίτητο ένα σημαντικό μέρος των κατοίκων των νησιών να ασκήσει πίεση στα ανώτερα επίπεδα της κυβέρνησης να εγκαταλείψουν τις επιζήμιες πολιτικές τους και να υιοθετήσουν την αλλαγή.